КОИ СМЕ НИЕ?

Езиков Център Варна

“Езиков център Варна” е основан през м. септември 2000 година и развива дейността си в областта на образованието.

Чрез провеждане на езикови курсове и изпити екипът на “Езиков център Варна” работи за постигане на основните си цели:

  • изучаване на чужди езици
  • насърчаване на многоезичието
  • междукултурното учене.

“Езиков център Варна” е лицензиран изпитен център на Гьоте – Институт за сертификатите: GZ A1: Fit1, GZ A2: Fit, GZ A1: StDe1, GZ A2, GZ B1, GZ B1j, GZ B2, GZ B2j, GZ C1, а така също e изпитен център за сертификата TestDaF.

Езиковото обучение се провежда от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, с добра езикова и методическа подготовка, отговаряща на съвременните стандарти.

Преподавателите ни са участвали в квалификационни семинари за обучение на възрастни в страната и чужбина, организирани от Гьоте-Институт, ТестДаФ-Институт.