УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Условия за участие в езикови курсове на „Езиков център Варна”

 • Включването в курс става след предварително положен тест за определяне на езиковото ниво (освен за начинаещи).
 • Към датата на започване на курса кандидатите трябва да са навършили 15 години (за възрастни), а за деца - 9 години.
 • Курсът за всяко ниво обхваща определен брой учебни часове присъствено и/или дистанционно по електронен път, в зависимост от актуалните наредби на Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването в България.
 • Таксата за курса може да бъде платена на две равни вноски. Първата – не по–късно от 7 работни дни преди стартиране на курса, което гарантира запазено място. След този срок мястото се заема от резервите. Втората вноска трябва да се изплати не по-късно от 2 седмици след началото на курса.
 • В цената на курса са включени обучението и допълнителни учебни материали; не са включени таксите за явяване на входящ тест и за полагане на изпит за сертификат, както и цената на учебниците.
 • При отказ от курса преди началото на учебните занятия се удържа административна такса в размер на 40,00 лева.
 • При прекъсване на курса след началото на учебните занятия се удържа административна такса в размер на 10% от цялата такса.
 • Отказът от участие в курса се заявява в писмен вид чрез имейл или подадена молба в офиса на „Езиков център Варна”.
 • В края на курса се полага заключителен писмен тест върху изучения материал по компонентите на изпита за съответното езиково ниво.
 • След приключване на курса се издава удостоверение за участие.
 • Минималният брой участници е 8 души.
 • При изрично заявено желание от страна на курсистите, „Езиков център Варна” може да сформира група и с по–малко от 8 души, но при различен брой учебни часове и друга цена на обучението за съответното ниво.

„Езиков център Варна” си запазва правото на промени!