УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  • Към датата на започване на курса кандидатите трябва да са навършили 15 години (за възрастни), а за деца - 9 години.
  • Включването в курсовете става след предварително положен тест за определяне на езиковото ниво (освен за начинаещи).
  • След заплащане на таксата мястото в курса се счита за заето. Таксата включва: административна такса и допълнителни учебни материали. В нея не са включени цената за явяване на изпит и учебници. Плащането на таксата може да се извърши на две равни вноски.
  • Отказ от курса се заявява писмено най-късно три работни дни преди началото на курса. Ако курсистът може да докаже наличието на форсмажорни обстоятелства и отказът бъде заявен в срок, се удържа само административна такса в размер на 5 % от цената на курса.
  • В края на курса се полага заключителен тест върху изучения материал за изходно езиково ниво.
  • След приключване на курса се издава удостоверение за участие.