УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  • Към датата на започване на курса кандидатите трябва да са навършили 14 години, а за деца - 9 години.
  • Включването в курсовете става след предварително положен входящ тест за определяне на съответното езиково ниво (освен за начинаещи).
  • След заплащане на таксата мястото в курса се счита за заето. Таксата включва: административна такса и допълнителни учебни материали. В нея не са включени цената на полагане на изпит и учебници. Плащането на таксата може да се извърши на две равни вноски.
  • Отказ от курс се заявява писмено най-късно три работни дни преди началото на курса. Ако курсистът може да докаже наличието на форсмажорни обстоятелства и отказът бъде заявен в срок, се удържа само административна такса в размер на 5 % от цената на курса.
  • След приключване на курса се издава удостоверение за участие, предварително заявено. При наличие на отсъствие повече от 20 учебни часа такова удостоверение не се издава.
  • В края на всяко ниво се полага изходящ тест върху изучения материал.