ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

Изпити Дата Регистрация
Goethe-Zertifikat A1 24.04.2024 18.03.-18.04.2024
Goethe-Zertifikat A2 24.04.2024 18.03.-18.04.2024
Goethe-Zertifikat B1 24.04.2024 18.03.-18.04.2024
Goethe-Zertifikat B2 29.05.2024 22.04.-22.05.2024
Goethe-Zertifikat C1 29.05.2024 22.04.-22.05.2024
Регистрацията за изпитите за сертификати на Goethe-Institut
се осъществява чрез попълване на формуляр и заплащане
на изпитна такса на място в центъра или по банков път.
За въпроси пишете на имейл: sprachenzentrumvarna@hotmail.com

 

Забележка: Изпитите за сертификатите на Goethe-Institut се провеждат при минимум 2 участници.
„Езиков център Варна” си запазва правото на промени!

Информация за провеждане на изпитите за сертификати на Goethe-Institut:
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

https://www.goethe.de/ins/bg/de/spr/prf.html

Регистрацията и заплащането на таксата за изпитите на
TestDaF се извършват онлайн на www.testdaf.de

Изпит TestDaF Дата Регистрация

papierbasiert
12.03.2024 01.11.2023 - 07.02.2024

digital
26.03.2024 01.11.2023 - 14.03.2024

digital
18.04.2024 02.01.2024 - 09.04.2024

papierbasiert
16.05.2024 02.01.2024 - 18.04.2024

digital
06.06.2024 02.01.2024 - 27.05.2024

digital
17.09.2024 02.01.2024 - 05.09.2024

 

Информация за изпита TestDaF: https://www.testdaf.de/de/

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/faq//

https://www.testdaf.de/de/ueber-testdaf/testdaf-ein-produkt-der-gast/informationsmaterialien/

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/mit-dem-testdaf-an-eine-deutsche-hochschule/

След успешно издържан изпит кандидатите получават сертификат от Гьоте-Институт или от ТестДаФ-Институт.