ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

<
Изпити Дата Регистрация
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
25.01.2018 04.01.-19.01.2018
Goethe-Zertifikat A2 25.01.2018 04.01.-19.01.2018
Goethe-Zertifikat B1 25.01.2018 04.01.-19.01.2018
Goethe-Zertifikat B2 25.01.2018 04.01.-19.01.2018
Goethe-Zertifikat C1 07.02.2018 15.01.- 02.02.2018

 

Забележка: Изпитите за сертификатите на Goethe-Institut се провеждат при минимум 2 участници.

Информация за изпитите за сертификати на Goethe-Institut:
https://www.goethe.de/ins/de/de/prf/prf_neu.html

Изпити Дата Регистрация
TestDaF 20.02.2018 28.11.2017 - 22.01.2018

Информация за изпита TestDaF:
http://www.testdaf.de/fileadmin/Redakteur/PDF/Sprachen/informationen_bg.pdf

https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/faq/

Успешно издържалите изпит получават сертификат от Гьоте-Институт или ТестДаФ-Институт.