ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

Изпити Дата Регистрация
Goethe-Zertifikat A1 11.09.2023 01.08.-01.09.2023
Goethe-Zertifikat A2 11.09.2023 01.08.-01.09.2023
Goethe-Zertifikat B1 11.09.2023 01.08.-01.09.2023
Goethe-Zertifikat B2 11.09.2023 01.08.-01.09.2023
Goethe-Zertifikat C1 11.09.2023 01.08.-01.09.2023
Регистрацията за изпитите за сертификати на Goethe-Institut
се осъществява чрез попълване на формуляр и заплащане
на изпитна такса на място в центъра или по банков път.
За въпроси пишете на имейл: sprachenzentrumvarna@hotmail.com

 

Забележка: Изпитите за сертификатите на Goethe-Institut се провеждат при минимум 2 участници.
„Езиков център Варна” си запазва правото на промени!

Информация за провеждане на изпитите за сертификати на Goethe-Institut:
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

https://www.goethe.de/ins/bg/de/spr/prf.html

Изпит TestDaF Дата Регистрация Заплащане

digital
12.09.2023 07.08.2023 - 04.09.2023 Изпитната такса се заплаща с банкова карта по време на онлайн регистрацията.

papierbasiert
11.10.2023 16.08.2023 - 12.09.2023 Изпитната такса се заплаща на място в изпитния център или по банков път. Получава се TAN-код за регистрация.

digital
26.10.2023 20.09.2023 - 18.10.2023 Изпитната такса се заплаща с банкова карта по време на онлайн регистрацията.

digital
21.11.2023 16.10.2023 - 13.11.2023 Изпитната такса се заплаща с банкова карта по време на онлайн регистрацията.

papierbasiert
30.11.2023 05.10.2023 - 01.11.2023 Изпитната такса се заплаща на място в изпитния център или по банков път. Получава се TAN-код за регистрация.
Регистрацията за изпитите на TestDaF
се извършва онлайн на www.testdaf.de
За въпроси пишете на имейл: sprachenzentrumvarna@hotmail.com

 

Информация за изпита TestDaF: https://www.testdaf.de/de/

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/faq//

https://www.testdaf.de/de/ueber-testdaf/testdaf-ein-produkt-der-gast/informationsmaterialien/

https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/mit-dem-testdaf-an-eine-deutsche-hochschule/

След успешно издържан изпит кандидатите получават сертификат от Гьоте-Институт или от ТестДаФ-Институт.