ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

<
Изпити Дата Регистрация
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
08.06.2017 10.05.-02.06.2017
Goethe-Zertifikat A2 08.06.2017 10.05.-02.06.2017
Goethe-Zertifikat B1 08.06.2017 10.05.-02.06.2017
Goethe-Zertifikat B2 08.06.2017 10.05.-02.06.2017
Goethe-Zertifikat C1 08.06.2017 10.05.-02.06.2017

 

Забележка: Изпитите за сертификатите на Goethe-Institut се провеждат при минимум 2 участници.

Информация за изпитите за сертификати на Goethe-Institut:
https://www.goethe.de/ins/de/de/prf/prf_neu.html

Изпити Дата Регистрация
TestDaF 14.06.2017 19.04.2017.-16.05.2017
TestDaF 19.07.2017 24.05.-20.06.2017

Информация за изпита TestDaF:
http://www.testdaf.de/fileadmin/Redakteur/PDF/Sprachen/informationen_bg.pdf

https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/faq/

Успешно издържалите изпит получават сертификат от Гьоте-Институт или ТестДаФ-Институт.