ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ

Изпити Дата Регистрация
Изпити за сертификати 2021 г.
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
19.06.2021 31.05.-15.06.2021
Goethe-Zertifikat A1:
Fit in Deutsch 1
19.06.2021 31.05.-15.06.2021
Goethe-Zertifikat B1 19.06.2021 31.05.-15.06.2021

 

Забележка: Изпитите за сертификатите на Goethe-Institut се провеждат при минимум 2 участници.

Информация за провеждане на изпитите за сертификати на Goethe-Institut:
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

Висши учебни заведения в немскоговорещите страни, които признават
сертификатите на Goethe-Institut:

https://www.goethe.de/resources/files/pdf204/anerkennung-gesamtubersicht-goethe-zertifikat1.pdf

 

Изпит TestDaF Дата Регистрация

papierbasiert
15.07.2021 20.05. - 16.06.2021

 

Информация за изпита TestDaF:
http://www.testdaf.de/fileadmin/Redakteur/PDF/Sprachen/informationen_bg.pdf

https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/faq/

Успешно издържалите изпит получават сертификат от Гьоте-Институт или ТестДаФ-Институт.