ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗПИТИ

ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1 60 80
GOETHE - ZERTIFIKAT A2: Fit in Deutsch 60 80
GOETHE - ZERTIFIKAT: Start Deutsch 1 90 110
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 90 110
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 175 200
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 für Jugendliche 175 200
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 / Отделен модул 70 70
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 250 280
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 für Jugendliche 250 280
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 / Отделен модул 100 100
GOETHE - ZERTIFIKAT C1 250 280
TESTDaF 290 290

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Пробни изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1
10 15
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 : Fit in Deutsch
GOETHE - ZERTIFIKAT A2
10 15
GOETHE - ZERTIFIKAT B1
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 für Jugendliche
25 35
GOETHE - ZERTIFIKAT B2
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 für Jugendliche
25 35
GOETHE - ZERTIFIKAT C1 25 35
TESTDaF 40 40

 

Забележка: Настоящите цени влизат в сила от 01.12.2021 г.