ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗПИТИ

ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1 60 90
GOETHE - ZERTIFIKAT A2: Fit in Deutsch 60 90
GOETHE - ZERTIFIKAT: Start Deutsch 1 90 120
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 90 120
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 175 210
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 für Jugendliche 175 210
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 / Отделен модул 75 75
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 250 290
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 für Jugendliche 250 290
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 / Отделен модул 110 110
GOETHE - ZERTIFIKAT C1 250 290
TESTDaF papierbasiert 320 320
TESTDaF digital 155 € / 310 155 € / 310

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Пробни изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1
GOETHE - ZERTIFIKAT A1: Start Deutsch 1
15 20
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 : Fit in Deutsch
GOETHE - ZERTIFIKAT A2
15 20
GOETHE - ZERTIFIKAT B1
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 für Jugendliche
30 40
GOETHE - ZERTIFIKAT B2
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 für Jugendliche
30 40
GOETHE - ZERTIFIKAT C1 30 40
TESTDaF 50 50

 

Забележка: Настоящите цени влизат в сила от 21.11.2022 г.