ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗПИТИ

ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT A1 : Fit in Deutsch 1 50 70
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 : Fit in Deutsch 50 70
GOETHE - ZERTIFIKAT: START DEUTSCH 1 80 100
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 80 100
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 160 185
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 FÜR JUGENDLICHE 160 185
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 FÜR JUGENDLICHE 230 260
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 230 260
GOETHE - ZERTIFIKAT C1 230 260
TESTDaF 290 290

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТИ
Пробни изпити За курсисти и партньори на ЕЦВ (лв.) Външни кандидати (лв.)
GOETHE - ZERTIFIKAT: Fit in Deutsch 1
GOETHE - ZERTIFIKAT: START DEUTSCH 1
10 15
GOETHE - ZERTIFIKAT A2 10 15
GOETHE - ZERTIFIKAT B1
GOETHE - ZERTIFIKAT B1 FÜR JUGENDLICHE
25 35
GOETHE - ZERTIFIKAT B2 FÜR JUGENDLICHE
GOETHE - ZERTIFIKAT B2
GOETHE - ZERTIFIKAT C1
25 35
TESTDaF 35 40