АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Академик плюс ЕООД


в сътрудничество с

Езиков Център Варна


предлага
Информационни срещи и индивидуaлни консултации на тема
„Кандидатстване за следване в Германия и Австрия”

Езиков Център Варна
ж.к. Чайка, бл. 191
www.ecvarna.com
Тел: 052/ 710 493; 710 494;
мобилен: 0887 / 525 236

понеделник, 25 септември 2017 г.

в Езиков Център Варна


10.00 ч. „Следване в Германия и Австрия” – обща информация

11.00 ч. до 14.00 ч. Възможност за индивидуални консултации

14.00 ч. „Следване в Германия и Австрия” – обща информация

15. 00 ч. до 17.00 ч. Възможност за индивидуални консултации

Срещите се провеждат от Ирис Виснер.

За платени индивидуални консултации се препоръчва предварително
записване на телефоните в София или по e-mail.

бул. Цар Освободител 8, Ет. 5, София 1000,
Тел.: + 359 2 470 65 27 Мобилен: + 359 878 180 722
e-mail: iris@academicplus.bg Skype: iriswiesner
web: www.aconsulting.info