АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Академик плюс ЕООД


в сътрудничество с

Езиков Център Варна


предлага
Информационни срещи и индивидуaлни консултации на тема
„Кандидатстване за следване в Германия и Австрия”

Езиков Център Варна
ж.к. Чайка, бл. 191
www.ecvarna.com
Тел: 052/ 710 493; 710 494;
мобилен: 0887 / 525 236

четвъртък, 25 октомври 2018 г.

в Езиков Център Варна


09.00 ч до 10.00 ч Възможност за индивидуални консултации

10.00 ч „Следване в Германия и Австрия” – обща информация

10.30 ч до 14.00 ч Възможност за индивидуални консултации

14.00 ч „Следване в Германия и Австрия” – обща информация

14.30 ч до 16.00 ч Възможност за индивидуални консултации

Срещите се провеждат от Ирис Виснер.

За платени индивидуални консултации се препоръчва предварително
записване на телефоните в София или по e-mail.

Тел.: + 359 2 470 65 27 Мобилен: + 359 878 180 722
e-mail: iris@academicplus.bg Skype: iriswiesner
Internet: www.academicplus.bg